Pla de Prevenció de Residus

Dilluns, 29 de març de 2021 a les 00:00

DESCRIPCIÓ

El consum de productes actual (incloent-hi la producció, transport i distribució) representa prop del 50% de les emissions que contribueixen al canvi climàtic, alhora porta associada una generació de residus que va en augment i que cal gestionar de manera correcta. 

La prevenció de residus és doncs la prioritat de la gestió de residus, perquè fa certa l'afirmació que el millor residu és aquell que no es produeix i permet obtenir beneficis en diverses direccions: estalvi de recursos naturals i d'energia, disminució dels impactes ambientals, compliment amb el marc legal i reducció de les despeses en la gestió dels residus municipals.

Amb la redacció del Pla Supramunicipal de Prevenció de Residus municipals de la Mancomunitat La Plana (2019-2022), els municipis que conformen la Mancomunitat aposten per planificar i aplicar una estratègia que permeti aconseguir arribar als objectius de reducció dels residus municipals generats (d'un 10% al 2022 respecte el 2010) amb la participació i sensibilització dels diferents agents econòmics i les entitats, i amb la incorporació de valors, nous hàbits i actituds de consum que facin factible l'èxit del pla.

Per assolir aquests objectius el pla defineix un total de 15 accions a desenvolupar. Aquestes accions es desglossen en funció del tipus de residu que afecten (matèria orgànica, paper i cartró, envasos lleugers...) i a qui van dirigides (ciutadania en general, escoles, comenrços...).

Les actuacions proposades al Pla de Prevenció de Residus, són les següents:

FLUX RESIDUS ACTUACIÓ
MATÈRIA ORGÀNICA
 • Fomentar la conscienciació envers el malbaratament alimentari
 • Reduir el malbaratament alimentari en el sector de la restauració (i càterings)
 • Elaborar una diagnosi de malbaratament alimentari en els menjadors escolars
 • Fomentar el compostatge
PAPER I CARTRÓ
 • Crear espais per fomentar l'intercanvi i la reutilització de llibres entre la ciutadania
ENVASOS LLEUGERS
 • Fomentar l'embolcall reutilitzable per l'esmorzar als centres educatius
 • Promoure la substitució de bosses d'un sòl ús per elements reutilitzables
ALTRES FRACCIONS
 • Organitzar tallers de reparació i/o de reutilització de materials en fires i esdeveniments
 • Fomentar la reutilització de la roba
TRANSVERSALS
 • Realitzar un estudi d'implantació d'un sistema de pagament per generació de residus domèstics i comercials
 • Participar a la Setmana Europea de Prevenció de Residus (EWWR)
 • Realitzar una campanya per difondre el Pla de prevenció i conscienciar envers la importància de reduir la producció de residus
 • Incorporació de la prevenció en les exposicions i altres materials educatius de la Mancomunitat La Plana
 • Ambientalitzar les compres i la contractació de serveis
 • Promoure l'ambientalització de festes i esdeveniments

COM ACCEDIR-HI

Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat La Plana

Darrera actualització: 16.04.2021 | 11:34