Capacitació i formació lingüística en català

DESCRIPCIÓ

El català és la nostra eina de comunicació i si volem incorporar a totes les persones nouvingudes a aquesta eina, és necessari fer un esforç per part de tots i facilitar al màxim aquest aprenentatge. La millor manera de fer-ho és parlant-lo, donant així l'oportunitat de sentir-lo per facilitar la pràctica de la comprensió i animar-ne l'ús.

El Servei de Capacitació Lingüística de la Mancomunitat La Plana busca garantir cursos de català a tots els municipis mancomunats amb un mínim de població demandant de classes. Des d'un nivell d'alfabetització,  bàsic per a gent que no entén la llengua, fins a nivell de parla i expressió escrita.

Per altra banda, promou Grups de conversa (un grup de persones es troben un cop a la setmana per practicar i agafar fluïdesa en la llengua) i parelles lingüístiques (una parella formada per un voluntari lingüístic i un aprenent de la llengua que es troben periòdicament).

Els cursos de català formen part del procés formatiu per obtenir el Certificat de Primera Acollida emès per la Generalitat de Catalunya.

El Certificat d'assistència dels cursos també es te en compte alhora de realitzar l'Informe d'Arrelament Social o l'Informe d'Integració Social per a les renovacions de les autoritzacions de residència temporal.

Persones destinatàries:

Qualsevol persona provinent d'un altre municipi, comarca, comunitat o estat que s'empadroni a l'Ajuntament d'un dels municipis de la Mancomunitat La Plana on resideix.


Cost per l'usuari:

Es poden establir sistemes de copagament.


Equip tècnic:

Equip tècnic de l'Àrea Social.


Àrea responsable:

Àrea Social.


És un servei obligatori:

No

Com sol·licitar-ho:

Cal demanar hora a l'Àrea Social de la Mancomunitat La Plana.


Darrera actualització: 01.04.2023 | 11:05