Pla de convivència

Dilluns, 25 de març de 2019 a les 00:00

El Pla de Convivència de la Mancomunitat Voluntària Intermunicipal la Plana és un Pla amb dues parts diferenciades i complementaries. Per una banda un Programa d'acollida integral, materialitzat en el PRAM (Pla de Recepció i Acollida de la Mancomunitat La Plana) i per una altra el PTCC Programa de Treball Comunitari per a la Convivència format pel conjunt de projectes i d'accions destinades a la convivència.

Es tracta de crear un marc propici pel diàleg i per a la realització d'activitats interculturals fins a la seva paulatina normalització. Fomentar la participació dels ciutadans de tots els orígens, per a la convivència i la vivència conjunta en els seus pobles. Alhora que adaptar les estructures i serveis dels municipis per a poder servir i acollir qualsevol ciutadà amb les seves característiques pròpies, per a garantir la igualtat de drets, deures, accessibilitat als recursos i serveis, així com la interrelació entre tots els ciutadans.

La missió final és la construcció d'una única societat diversa, en front de la possibilitat de l'esdevenir de diverses societats paral·leles en un mateix territori. Les actuacions en la prevenció de conflictes, la cohesió social, la millora de la comunitat del poble seran adaptades a cada una de les deu realitats dels deu pobles, amb concrecions específiques del Pla de Convivència per a cada municipi.

MARC JURÍDIC:

  • Pacte nacional per a la immigració.
  • Llei d'acollida de le sperosnes immigrades i de les retornades a Catalunya.
  • Llei dels centre de culte.
Darrera actualització: 27.03.2019 | 15:14