Tramitació i gestió dels informes d'arrelament, reagrupament i integració

DESCRIPCIÓ

Aquest servei inclou la tramitació de les propostes d'emissió dels informes d'estrangeria i que són competència de la Generalitat de Catalunya i que aquesta delega als ajuntaments catalans.

Hi ha 4 informes diferents i que les persones immigrades poden de sol·licitar per tal d'acreditar:

  • L'adequació de l'habitatge per sol·licitar el reagrupament familiar. Aquest informe és necessari quan la persona estrangera no comunitària, major d'edat i amb autorització de residència renovada o en procés de renovació, pretén reagrupar la seva família. S'avalua l'adequació de l'habitatge per atendre les necessitats del reagrupant i dels familiars concrets que pretén reagrupar. Per a l'elaboració del document és imprescindible realitzar una inspecció ocular de l'habitatge per part de l'Ajuntament competent.
  • El grau d'integració d'una persona immigrada a Catalunya per accedir a l'arrelament social. El sol·licitant és la persona estrangera no comunitària, major d'edat (o major de 16 anys amb autorització del representant legal) i amb autorització de residència temporal pendent de renovar o modificar. Es valora el grau d'esforç d'integració que ha fet una persona durant la seva estada al país i que li farà servei per renovar la residència temporal.
  • L'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar en aquells casos en que el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament de la seva família. El sol·licitant és la persona estrangera no comunitària, major d'edat i amb autorització de residència renovada, que ha reagrupat a la seva família.
  • El grau d'integració d'una persona immigrada a Catalunya per accedir a l'arrelament social. En aquest informe es valora, en la seva globalitat, si el veí o veïna del municipi que sol·licita l'informe coneix suficientment la societat catalana i té les competències comunicatives bàsiques en les llengües oficials de Catalunya i si ha participat en serveis d'acollida o en la xarxa associativa del territori. És necessari per la persona estrangera no comunitària, major d'edat (o major de 16 anys amb autorització del representant legal) i en situació administrativa irregular.

Persones destinatàries:

Qualsevol persona estrangera empadronada a un dels municipis de la Mancomunitat La Plana sempre que compleixi les circumstàncies descrites anteriorment.


Cost per l'usuari:

El servei és gratuït, encara que la persona que fa la sol·licitud haurà de pagar a la Generalitat de Catalunya la tramitació de les sol·licituds dels informes d'estrangeria vinculats amb el reagrupament.


Equip tècnic:

Equip tècnic de l'Àrea Social.


Àrea responsable:

Àrea Social.


Com sol·licitar-ho:

Pels informes d'arrelament cal sol·licitar hora a l'Àrea Social de la Mancomunitat La Plana.

Pels informes de reagrupament cal adreçar-se a l'Ajuntament on la persona està empadronada.


Darrera actualització: 02.11.2020 | 11:40