Formació per a persones immigrades i retornades

DESCRIPCIÓ

Amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades i la igualtat d'oportunitats entre la ciutadania s'ofereixen conjunt d'accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació.

Així mateix inclou l'acompanyament, i la certificació d'uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

Aquestes formacions serviran més endavant per assolir el Certificat de Primera Acollida. Tant les pot organitzar la Mancomunitat La Plana com altres serveis i/o administracions.

Les formacions que s'ofereixen són:

Darrera actualització: 28.06.2019 | 13:02