Curs de coneixements laborals

DESCRIPCIÓ

Es tracta d'un curs destinat a persones estrangeres d'una durada de com a mínim 15 hores repartides en diverses sessions durant les quals es donen coneixements del món laboral a les persones participants.

Forma part del procés formatiu per obtenir el Certificat de primera Acollida emès per la Generalitat de Catalunya.

El certificat que acredita l'assoliment dels continguts d'aquest curs també es té en compte alhora de realitzar l'Informe d'Arrelament Social o l'Informe d'Integració Social per a les renovacions de les autoritzacions de residència temporal. A més els continguts també poden ser útils per l'examen de la nacionalitat.

La necessitat d'oferir aquesta formació especialitzada ve derivat del contracte programa de serveis socials i més concretament de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya i del text del Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya desplega reglamentàriament la Llei d'Acollida i dóna compliment a l'article 138.1 de l'Estatut, on s'hi regulen: el servei de primera acollida, els programes d'acollida especialitzada, els informes d'estrangeria que emet la Generalitat en col·laboració amb els ajuntaments, i determinades funcions professionals especialitzades en serveis d'acollida i integració de persones immigrades i retornades.

Persones destinatàries:

Qualsevol persona provinent d'un altre municipi, comarca, comunitat o estat que s'empadroni a l'Ajuntament d'un dels municipis de la Mancomunitat La Plana on resideix.


Cost per l'usuari:

Sense cost.


Equip tècnic:

Equip tècnic de l'Àrea Social de la Mancomunitat La Plana.


Àrea responsable:

Àrea Social.


Com sol·licitar-ho:

Demanar hora a l'Àrea Social de la Mancomunitat La Plana.


Darrera actualització: 09.07.2019 | 12:50