El Rusc

El Rusc és un programa preventiu de conductes de risc relacionades amb el consum de drogues, sexualitat i afectivitat, abús i ús de pantalles i tecnologies de la comunicació, violències masclistes, gènere i diversitat sexual. 

L'objecte del programa és atendre, orientar, assessorar, formar i acompanyar les persones adolescents i joves, les famílies, el personal docent i a agents socials del territori de la Mancomunitat La Plana. 

És un programa que rep el suport específic de la Diputació de Barcelona.

Els municipis adherits a aquest programa són: Balenyà, El Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, Tona, Viladrau i l'EMD Sant Miquel de Balenyà.

  

  

Serveis
Oficines
Plans i campanyes