Recollida als grans productors

DESCRIPCIÓ

La Mancomunitat La Plana només pot recollir als grans productors del municipi, si així s'acorda amb cadascun dels ajuntaments i si els materials i les quantitats ho permeten, els residus assimilables a urbans (restes de menjar, envasos lleugers, paper i cartró, vidre, pols d'escombrar i altres materials no aprofitables).

Així mateix, pels residus industrials i per grans quantitats de residus assimilables a urbans caldrà contractar un gestor autoritzat, tal i com estableix la normativa vigent.

Als municipis amb recollida porta a porta, els grans productors tenen la possibilitat d'adquirir contenidors específics per a cada fracció (orgànica, reciclables, rebuig i vidre) en funció de la quantitat de residus que generin.

La recollida dels diversos materials es realitza segons la freqüència establerta al sistema de recollida instaurat. Als municipis amb recollida porta a porta s'han de deixar les bosses o els contenidors davant de l'establiment, unes dues hores abans de l'inici de la recollida. Un cop finalitzada la recollida el comerç que deixi el contenidor a fora l'haurà de tornar a guardar el més aviat possible.

La Mancomunitat La Plana també pot realitzar una recollida directa amb els grans generadors establint els materials a recollir, la freqüència i els costos.

Persones destinatàries:

Grans productors dels municipis de la Mancomunitat i altres municipis conveniats.

Cost per l'usuari:

Preu establert a l'ordenança fiscal o taxa d'escombraries municipal (Grans productors).

Equip tècnic:

Equip tècnic de l'Àrea de Medi Ambient.

Àrea responsable:

Àrea de Medi Ambient.

Com sol·licitar-ho:

Cal trucar a l'Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat La Plana.

Darrera actualització: 28.02.2019 | 10:36