Servei Bàsic d'Atenció Social

DESCRIPCIÓ

El Servei Bàsic d'Atenció social és un conjunt de recursos i accions destinats a detectar i atendre les persones amb necessitats bàsiques o socials, especialment si es troben en situació de risc social, amb dèficits de suport social o econòmic o en situació de vulnerabilitat o dependència, en coordinació amb els serveis socials especialitzats, els altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials.

L'equip professional (Treballador/a Social i Educador/a Social) ofereix: 

  • Informació, orientació i assessorament psicosocial a les persones amb relació als drets, els recursos i les actuacions socials a què poden tenir accés.
  • Valoració i elaboració de diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades.
  • Proposta, establiment i revisió del programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal.
  • Actuacions de prevenció i de tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social.
  • Intervenció en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors.
  • Prestació dels serveis d'ajuda a domicili, teleassistència, neteja de la llar, àpats a domicili, ajudes tècniques i de suport a la unitat familiar o de convivència.
  • Orientació per a l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, tecnològica i residencial.
  • Promoció de mesures d'inserció social, laboral i educativa.
  • Tramitació de prestacions econòmiques diverses, amb la finalitat d'atendre determinades situacions de necessitat.
  • Prevenció i atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables.

Persones destinatàries:

La població dels municipis de: Balenyà, El Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, Tona, Viladrau i l'EMD Sant Miquel de Balenyà.

Cost per l'usuari:

Sense cost.

Equip tècnic:

Equip tècnic de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials.

Àrea responsable:

Àrea Social.

Com sol·licitar-ho:

Cal demanar hora a l'Àrea Social de la Mancomunitat La Plana

Darrera actualització: 09.04.2021 | 10:22