Convivència

El programa per a la convivència inclou diverses accions i serveis adreçats a facilitar la integració de les persones nouvingudes, a promoure una societat acollidora i a crear una bona convivència entre veïns i veïnes. Per assolir aquest objectiu cal una actitud cívica que no es pot imposar. Cal dotar d'unes eines bàsiques a tota la ciutadania que facilitin la integració en el nostres pobles.

Perquè aquestes regles del joc siguin aplicades per tota la ciutadania les polítiques de civisme també s'han d'orientar al foment del sentiment de pertinença i la participació ciutadana en els afers de la ciutat.

Cal tenir en compte la diversitat de cultures i procedències dels nostres ciutadans, ja que existeixen diferents maneres de fer, de viure, de relacionar-se, etc. però totes elles han de poder coexistir tot respectant la bona convivència i evitar conflictes.

Tràmits
Serveis
Oficines
Plans i campanyes